Informacje na temat prowadzonych negocjacji trójstronnych dotyczących programu „Horyzont 2020” – programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji . horyzont 2020T. Riera Madurrell: Negocjacje postępują. Martwią decyzje Rady dotyczące Wieloletnich Ram Finansowych. Odbywają się spotkania na poziomie technicznym. Parlament walczy, by kwestie kluczowe zostały zrealizowane. Jeżeli chodzi o strukturę programu Horyzont 2020 – PE broni ogólnego uczestnictwa w programie ramowym. Pozycje są zbliżone. Ważny jest jasny, ustalony budżet. W tej kwestii propozycja Rady jest nie do przyjęcia. Zmniejszenie budżetu poniżej 80 mld. euro spowoduje brak wzrostu gospodarczego, zmniejszenie wiarygodności i konkurencyjności. Potrzebny jest ambitny budżet.

M. Carvalho: Cieszy otwartość prezydencji Irlandzkiej na pakiet Horyzont 2020. Odbyły się dwie rundy trialogu. Są kwestie w których stanowiska się różnią. Ważne są kwestie synergii z funduszami strukturalnymi, panele naukowe mające wspierać komisje przy ustalaniu priorytetów, a także lokalizacja i struktura z punktu widzenia społeczeństwa. Prezydencji zostały wysłane dokumenty wyjaśniające stanowisko Parlamentu w tej kwestii. Martwi kwestia niskiego budżetu. Trzeba wesprzeć program, którego Europa potrzebuje dla wzrostu i miejsc pracy.

C. Ehler: Wszystkie grupy polityczne są tego samego zdania, że skutki ciecia w kategorii 1A są fatalne. Rada, pokazuje zupełnie inne stanowisko niż to, które miała zaprezentować. Trzeba uwzględnić interesy zainteresowanych stron: społeczności naukowe, uniwersytetów. Trzeba się zastanowić nad kwestią 100% finansowania z funduszy prywatnych. Parlament jest wspierany przez uniwersytety, MŚP, społeczności naukowe, więc jest to bardzo szerokie poparcie.