Program badań naukowych i kształcenia Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2014-2018) uzupełniający program ramowy na rzecz badań i innowacji „Horyzont 2020” cz.II horyzont 2020Sprawozdawca: P. Lamberts: Są różnice między podejściem oddolnym i odgórnym. Najlepszym rozwiązaniem będzie wprowadzenie elastyczności. Trzeba się zastanowić jak zmierzyć jakość pracy wykonywanej przez EIT. Ważne by kontrolować prace jednocześnie w niej nie przeszkadzając.

Sprawozdawca: M. Matias: Większość poprawek jest bardzo spójna i zmierza w jednym kierunku. EIT to bardzo ważna instytucja. Odgrywa kluczową rolę w programie ramowym. Jest niezwykle istotna jeżeli chodzi o innowacje. Trzeba wypracować dobry kompromis. Ważne by uszczegółowić kwestie związane ze Wspólnotami Wiedzy i Innowacyjności. Konieczna jest elastyczność w finansowaniu, oraz powiązanie Wspólnot z innymi instrumentami.

Sprawozdawca: P. Skinner: Kwestia finansowania jest niezwykle ważna dla EIT. Trzeba wypracować rozsądne stanowisko. Są propozycje, aby zmienić podstawę prawną dla Euroatomu. Są kwestie związane z programem ITER, między innymi to jak go sfinansować. Należy dalej rozwijać program dotyczący zimnej fuzji.

J. Brezina: Badania jądrowe mają duże znaczenie. Dostęp do nich powinien mieć każdy kraj. Należy promować plan SET. Trzeba wspierać wspólnotę badawczą. MŚP mają problemy z administracją. Jeżeli chodzi o fuzję – jest ona integralną częścią programu i trzeba ją finansować.

A. Vidal Quadras: Trzeba wspierać działania związane z energetyką. Ważna jest kwestia ochrony i bezpieczeństwa pracowników i ludności. Trzeba poprzeć rozwiązania, które wzmocnią PE.

P. Rubig: Istotna jest decyzja o wycofaniu się Niemiec z elektrowni jądrowych. Badania są niezwykle istotne, a są problemy z ich finansowaniem. Skutki będą widoczne za 20-30 lat.

J-P. Audy: Perspektywy finansowe dotyczą 7 lat, a Euroatom 5 lat. Potrzebna jest spójność. Może warto przedłużyć Euroatom. Jest wiele prac do wykonania. Potrzebni są inżynierowie największego kalibru. Trzeba ich szkolić w zakresie rozmontowywania elektrowni.

S. Kelly: Trzeba opierać sią na faktach, nie emocjach.

Komisja Europejska: Komisja uważa, że bezpieczeństwo jest niezwykle ważne. Wiele krajów wycofuje się z atomu. Ważne by byli ludzie, mechanicy, dzięki którym to wyjście będzie bezpieczne.

Sprawozdawca: P. Skinner: Należy zrealizować wszystko co zostało wypracowane.