Program badan naukowych i kształcenia Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2014-2018) uzupełniający program ramowy w zakresie badań i innowacji „Horyzont 2020” cz.I horyzont 2020Sprawozdawca: P. Skinner: Potrzebne jest konsekwentne stanowisko jeżeli chodzi o przejrzystość. Pojawiły się głosy, które odbiegają od tego co zostało ustalone w ramach finansowych. Należy podkreślić kwestię bezpieczeństwa. Należy się wykazać dobrym podejściem wobec reszty świata.

M. Rivasi: Traktat zachęca do energii atomowej. To jest energia niebezpieczna. Potrzebna jest przejrzystość w zakresie stress-testów. Potrzebne są na to dodatkowe środki. Ważne jest bezpieczeństwo trzeba na to zwrócić szczególną uwagę. Potrzebny jest wykwalifikowany personel. Europa musi odgrywać wiodącą rolę w zamykaniu elektrowni atomowych.

V. Prodi: Zamykanie elektrowni jądrowych będzie kosztować 50 mld. euro. Trzeba się tym zająć w sposób odpowiedzialny. Nie można tego zostawić kolejnym pokoleniom. Potrzebne są odpowiednie badania, aby określić dobre miejsca na odpady radioaktywne.

C. Ehler: Przemysł atomowy jest konieczny jako działanie pomostowe. W niektórych regionach w Niemczech koszty energii w ciągu ostatnich 16 miesięcy wzrosły o 50%. Z jednej strony zieloni chcą końca elektrowni atomowych, a z drugiej miejsca składowania odpadów radioaktywnych są blokowane przez państwa członkowskie.

J-P. Audy: ITER jest częściowo finansowany z Euratomu. To błąd, bo to nie jest projekt europejski, tylko międzynarodowy. Euratom, powinien trwać tyle co Horyzont 2020. Kwestie związane z tematyką atomową powinny się toczyć przy udziale PE.

Komisja Europejska: Trzeba się skupić na kwestiach politycznych. Trzeba zwrócić uwagę na stress-testy. Prowadzone są badania nad technologiami. Potrzebna jest przejrzystość w kwestiach instytucjonalnych. Jeżeli chodzi o budżet – należy się wpisać w cele Horyzontu 2020. Szczególnie doskonałość. Potrzebne jest wspólne stanowisko. Komisja proponuje oddzielny budżet na ITER przewidziany w budżetach krajowych.

Sprawozdawca: P. Skinner: Brak przemysłu jądrowego byłby katastrofą. Ważna jest kwestia środków, które zostaną przeznaczone na Euratom. Ważne jest zwrócenie uwagi na ubóstwo energetyczne. W budżecie jest brak spójności, dlatego trzeba nad tym pracować.