Program szczegółowy wdrażający program Horyzont 2020” – program ramowy z zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) cz.III horyzont 2020Sprawozdawca: T. Riera-Madurell: Główne zadania Programu Horyzont 2020:
- działania antykryzysowe – wparcie gospodarki europejskiej opartej na wiedzy (Horyzont 2020 powinien podwoić swój budżet w porównaniu z 7 programem ramowym obowiązującym do dziś);
- zasoby ludzkie – bez naukowców nie ma badań, rozwoju oraz innowacji – trzeba pomóc przyciągnąć i zatrzymać w Europie naukowców i badaczy;
- chęć zachowania ciągłości w całym łańcuchu badań i rozwoju (stworzenie sektorowych rad sterujących, które będą się zajmować ocena programu);
- podniesienie doskonałości badań naukowych;
- zwiększenie budżetu o 1/3 (cele związane ze zmniejszeniem emisji CO2; 2/3 budżetu programu Energia należy przeznaczyć na energie odnawialne);
- podzielenie społeczeństwa zintegrowanego na dwie części – społeczeństwa europejskie i zmiany społeczne, oraz integracja i bezpieczeństwo w UE – rola nauk społecznych i humanistycznych;
- wzmocnienie współpracy międzynarodowej, aby utrzymać kluczową rolę Horyzontu 2020 i
tkanki badawczej w Europie.