Wyniki toczących się rozmów trójstronnych horyzont 2020Sprawozdawca T. Madurell: Negocjacje trwają. Ważne by zakończyły się one jak najszybciej, aby rozpocząć implementacje Horyzontu 2020. Ważne by program został zaakceptowany w pierwszym czytaniu, ale to nie może prowadzić do spadku jego znaczenia. Odbyło się 5 trialogów, stanowiska się zbliżyły, ale ostatecznego porozumienia wciąż nie ma. Potrzebny jest priorytet dla MŚP, stanowisko dotyczące badań i rozwoju, ważne są kwestie związane z energią. Potrzebne jest skonkretyzowanie, które doprowadzi do szybkiej implementacji. Porozumienie końcowe musi zostać opatrzone odpowiednim budżetem, żeby to wszystko miało sens.

Sprawozdawca Ehler: Parlament chce wprowadzić realne uproszczenia. Należy skrócić czas przyznawania subwencji. Chodzi o przejście z 9 do 6 miesięcy. Potrzebne są wspólne reguły. Komisja nie przedstawiła rozwiązań dotyczących włączeń i okresów przejściowych. Model finansowania jest tematem kontrowersyjnym. Propozycja Rady jest nie do przyjęcia. Brakuje opcji pełnych kosztów. Parlament jest gotowy na kompromis, niestety Rada nie chce za bardzo dyskutować.

Sprawozdawca Carvalho: Jest wiele priorytetów politycznych ze strony Parlamentu. Ważna jest synergia z innymi funduszami. Ważne jest zastosowanie praktyczne. Ważna jest partycypacja ze strony przemysłu europejskiego. Parlament Europejski chce podnieść budżet. Chce również zwiększyć udział MŚP z 15 do 20%. Ważne jest osiąganie celów społecznych. Horyzont trzeba uzupełnić funduszami z innych źródeł. Ważne jest szybkie wypuszczanie innowacji na rynek.