Wysłuchanie nt. „Horyzont 2020 – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji” Część. 2 (II) horyzont 2020P. Lamberts: Czy struktura programu ramowego uniemożliwia prawdziwą interdyscyplinarność?

V. Ford: EIT potrzebuje funduszy, ale pozyskanie pieniędzy wymaga konkurowania z innymi projektami. Czy będzie się w stanie pozyskać dodatkowe 75% finansowania na kwestie zdrowotne?

J. Audy: Jak ważna jest wartość dodana na szczeblu europejskim? Musimy się zastanowić czy odpowiednio wykorzystujemy wydatki publiczne w zakresie badań naukowych. Trzeba stworzyć audyt wydatków na badania na 3 szczeblach (UE, państw członkowskich i regionów), żeby sprawdzić, czy kwoty są odpowiednio wydawane. Mamy dużo instytucji i projektów, ale brakuje spójności, jeśli chodzi o te 3 szczeble.

S. Kelly: Potrzebujemy ekspertów do podjęcia właściwych decyzji. Ważne jest podkreślenie wpływu żywności i rolnictwa na zdrowie każdego obywatela UE. Produkty żywnościowe powinny pochodzić z terenu UE. Są olbrzymie perspektywy wykorzystania mórz – rolnictwo morskie.

Eksperci komisji: Model stosowany do zmian klimatycznych może być zastosowany do zmian zdrowotnych. Należy podkreślać rolę badań nad zdrowiem i ubóstwem w UE. Trzeba zastanowić się jak promować doskonałość w UE. Potrzebujemy nowego pokolenia naukowców badających choroby wiążące się z ubóstwem. Trzeba inwestować w doktorantów i zapewnić bezpieczeństwo kariery dla młodych ludzi. Jest tendencja by rozumieć innowacje, jako wysoko rozwiniętą technologię i produkty. Marginalizowana część społeczeństwa powinna mieć dostęp do tych badań. Trzeba uwzględnić wyższe ryzyko w badaniach i innowacjach. Zdrowie jest połączone z produkcją żywności. Żywność powinna być produkowana w UE na skalę lokalną. Trzeba odbudować społeczność wiejską, która została zmarginalizowana. Istotna jest nowa wspólna polityka rolna. Wsparcie dla rolnictwa wiąże się z jego poziomem technicznym. Interdyscyplinarność jest sprawą kluczową. Europa jest w stanie wyprodukować żywność dla swojego społeczeństwa, ale produkcja musi być zrównoważona. Trzeba w sposób zrównoważony korzystać z gleby, wody. Jest duże zaangażowanie na rzecz implementowania interdyscyplinarności. Potrzebne są definicje. Eksperci prowadzą dyskusje na ten temat.

M. Matias: Kwestia doskonałości naukowej i wyzwań społecznych musi być utrzymana w pewnej równowadze. Musimy poradzić sobie z globalnymi problemami ze zdrowiem, które trzeba rozwiązać. Potrzebujemy ciągłości prac. Trzeba rozwiązywać nowe problemy pojawiające się w nowych okolicznościach, ale musimy rozwiązać też stare problemy takie jak HIV czy gruźlica. Musimy zwrócić się do społeczeństwa, aby rozwiązać jego problemy. Trzeba się zastanowić jak dobrze inwestować w rolnictwo.