Wysłuchanie nt. „Horyzont 2020 – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji” – Część 2 (V) horyzont 2020P. Rubig: Dyskusja o środkach finansowych ma fundamentalne znaczenie bo nie ma zbyt dużo środków dla programów. Trzeba się zastanowić nad optymalnym tworzeniem podatków dla innowacyjnych MŚP. Przedsiębiorstwa powinny mieć kapitał własny i kapitał ryzyka wystarczający by pozwolić sobie na ryzyko badań. Należy się zastanowić nad podatkiem liniowym dla naukowców, co byłby tanim rozwiązaniem.

J. Merkies: W UE staramy się zaangażować wszystkich przedstawicieli uniwersytetów, zarówno tych młodszych jak i starszych. Musimy zajmować się wszystkim sektorami nie tylko branżą IT.

C. Gutierrez-Cortines: Trzeba się zastanowić nad pojęciem innowacyjna Europa. W UE borykamy się z jednym problemem: zapominamy o kulturze badań. Niezbędna jest zamiana w systemie oświatowym uniwersytetów. Bez tego nie osiągniemy wyznaczonych celów. Trzeba skontrolować z jakimi konkretnie problemami borykamy się z w państwach członkowskich i uniwersytetach. Jakie reformy trzeba przeprowadzić by zmienić kulturę.

P.Toia: Musimy wzmocnić nasze działania mające na celu wprowadzanie na rynek naszych wynalazków. Należy w tym celu utworzyć grupę wewnątrz Komisji, która zajmowałaby się wprowadzaniem wynalazków europejskich. Trzeba zapewnić równe traktowanie regionów przy wydawaniu środków z programu Horyzont 2020.

K. Johansson: Potrzebne są nam konkretne propozycje jak przyczynić się do tego, żeby program Horyzont 2020 wniósł nowe otwarcie do struktury uniwersyteckiej. Należy sprawić by różne ośrodki i uniwersytety kontaktowały się ze sobą i wymieniały doświadczeniami. Musimy wzmocnić badania naukowe i innowacje w UE.

Komisarz: Trzeba skuteczniej finansować europejską strukturę badawczą. Rozpoczęto pilotażowy program małych pożyczek dla przedsiębiorstw innowacyjnych. Synergie pomiędzy funduszami strukturalnymi i programem Horyzont 2020 będą miały kluczowe znaczenie w tworzeniu doskonałości i rozpowszechnianiu jej w całej UE. System akademicki musi zostać zmodernizowany, a same uniwersytety muszą współpracować z przemysłem. Większość naukowców europejskich, którzy pracują w USA chce powrócić do Europy, ale potrzebuje przejrzystej rekrutacji akademickiej opartej na kompetencjach. Zmiany podatkowe w UE są bardzo trudne. Dobrym pomysłem jest zmiana obciążeń podatkowych tak, żeby wspierać badania i innowacje.

Przedstawiciel Prezydencji Duńskiej: Należy zrobić wszystko by doprowadzić do skutku program Horyzont 2020. Reguły partycypacji w finansowaniu będą dyskutowane na następnej Radzie. Wszystkie państwa członkowskie analizują pakiet i program Horyzont 2020. Ogólne porozumienie powinno zostać osiągnięte do końca maja 2012. Przeprowadzono dużą ilość konsultacji. Planuje się zorganizowanie wspólnego seminarium z PE.

Ekspert Rady: Indywidualistyczne funkcjonowanie UE nie jest czynnikiem negatywnym. Uniwersytety UE zmieniają swoje podejście kulturowe. Zaczynają wysyłać swoich studentów na wizyty studyjne do USA. W polityce innowacji brakuje sektorowych komponentów programu np. podprogramu dot. projektowania nowych produktów. Ważne jest właściwe zarządzanie i ocena. Trzeba tworzyć kulturę innowacyjności, a dzięki temu odkrywać i zdobywać nowe rynki. PE powinien zapoczątkować reformę akademicką. Uniwersytety mają bardzo mało powiązań między sobą. Uniwersytety powinny opracować właściwą listę badań naukowych. Na uniwersytetach trzeba zacząć kształcić liderów, którzy będą zarządzali projektami.