Zasady udziału w programie ramowym na rzecz badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” (2014-2020) oraz zasady upowszechniania wyników cz.II horyzont 2020Sprawozdawca: T. R. Madurell : Horyzont 2020 jest najważniejszym instrumentem UE, który tworzy miejsca pracy. Ważna jest odpowiedzialność w zakresie badań. Dla MŚP niezmiernie istotne jest, aby osiągnąć cele założone w Horyzoncie 2020. Trzeba koniecznie utrzymać finansowanie na poziomie 15%, które było w VII Programie Ramowym. Działania MŚP muszą być lepiej wspierane. Ważne by być w tym elastycznym. Horyzont 2020 musi mieć dobry budżet, trzeba to mocno wspierać mocno się w to zaangażować.

Sprawdozdawca: M. G. Carvalho: Bardzo ważna jest doskonałość. Na tym opierał się będzie Horyzont 2020. Istotne, by udział w tym brały różne kraje, różne regiony. Horyzont 2020 musi poprawić synergie z Funduszami Strukturalnymi, z KIC-sami. Ważne jest równouprawnienie płci. Horyzont 2020 ma przyczynić się do powstania Europejskiego Obszaru Badawczego. Ważne są wyzwania społeczne – wymiar zdrowotny. Trzeba zwrócić uwagę na efektywność energetyczną, logistykę, zarządzanie wodą, dziedzictwo kulturowe i naukę. Należy pilnować dobrego budżetu dla Horyzontu 2020.

Sprawozdawca: C. Ehler: Należy uprościć propozycje Komisji. Ważne jest wspólne stanowisko dotyczące standardów rachunkowości i rozliczania kosztów. Należy uprościć procedurę kontroli, audytu. Jest wspólna linia dotycząca systemu rejestracji czasu pracy. Należy wprowadzić dwustopniową procedurę ewaluacyjną, oraz skrócić czas oczekiwania na grant do 6 miesięcy. Są też propozycję, aby zachować propozycję z VII Programu Ramowego. Jeżeli chodzi o koszty pośrednie – propozycje rozchodzą się, jeżeli chodzi o stawkę – między 10-16%, Rada proponuje nawet 20-22%. Rozważane jest wprowadzenie zaliczek dla okręgów badawczych. Należy przejrzeć propozycje dotyczące kwot. Trzeba być ostrożnym ponieważ uproszczenia mają swoją cenę. Powodują wzrost kosztów projektu o 7-8%. Należy uważać, by nie spowodowało, że będzie 7-8% mniej projektów. Ważne jest skuteczne wykorzystywanie środków na badania. Konieczny jest Open Access. Jeżeli chodzi o budżet trzeba się liczyć z tym, że może on być mniejszy.

N. Glante: Najtrudniejsza jest konfrontacja z Radą. Rada chce uniknąć konfliktu. Proponowane rozwiązania tworzą koniunkturę i wzrost w Europie. Nie można na tym oszczędzać. Należy znaleźć kompromis między przemysłem, a MŚP.

K. Johansson: Ważne by Parlament Europejski miał wspólny pogląd ponad podziałami partyjnymi. Kwestia równości płci jest bardzo ważna. Niezbędne są szeroko zakrojone badania na terenie UE. Ważne są innowacje.

V. Ford: Należy uprościć życie uczestników programu Horyzont 2020. Ludzie biorąc udział w programach unijnych boją się biurokracji, dużych nakładów na administrację. Trzeba utrzymywać nacisk na kwestie doskonałości. Należy wspierać Open Access. Ważny jest otwarty dostęp do publikacji. Pieniądze muszą być wydawane w rozsądny przemyślany sposób.

P. Lamberts: Ważne by działać wspólnie poza izbą PE. Należy zwrócić uwagę na Open Access – trzeba się zastanowić jak dużą rolę ma odgrywać. Trzeba być bardzo ostrożnym. To samo dotyczy MŚP. Należy przemyśleć to jak mocno mają być wspierane. Podobne w badaniach dotyczących energii. Istotne by zwrócić uwagę na wszystkie aspekty, nie tylko te co do tej pory.

M. Matias: Propozycje są dobrze wyważone. Ważne jest wspólne stanowisko. Jest mnóstwo przeszkód jeżeli chodzi o kwestie budżetu. Niemniej powinien on być przynajmniej podwojony.

F. Sosa Wagner: Niezwykle istotne jest uproszczenie. Wszystko musi być proste i przejrzyste dla obywateli. Ważne są nauki społeczne i humanistyczne, mimo, że większość badań w programie dotyczy nauk technicznych.

A. Cancian: Ważne jest odpowiednie wsparcie programów kosmicznych i kulturowych. Ważne by spełnić oczekiwania MŚP. Ważna jest współpraca prywatno-publiczna.

C. Gutierrez-Cortinez: Komisja nie ma możliwości śledzenia rozwoju danego programu. Nie można naciskać Komisji. Należy ją wspierać. Ważne by wspierać małe projekty.

L. Berlinguer: Horyzont 2020 jest tylko częścią działań naukowych. Nie ma centralnego ośrodka kontrolującego działania, a to powoduje, że Europa w tej dziedzinie jest bardzo podzielona. Należy stworzyć synergię i współpracę między państwami.