Zasady udziału w programie ramowym na rzecz badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” (2014-2020) oraz zasady upowszechniania wyników cz.III horyzont 2020P. Castillo Vera: Najważniejsze są dwie główne osie: doskonałość i uposażenie. To są podstawowe sprawy.

I. A. Tsoukalas: Pojawiają się głosy, że budżet Horyzontu 2020 będzie wynosił 40 mld. Euro, to o 12 mld. Euro mniej niż VII Program Ramowy. Horyzont 2020 kosztował komisję dużo pracy. Trzeba o niego walczyć. Ten program gwarantuje potrzebny rozwój.

F. Grossetete: Trzeba walczyć o Horyzont 2020. Badania i innowacyjność to najlepsza droga do osiągnięcia rozwoju. Nie można pozwolić by budżet został obcięty. Nie można pozwolić na ustępstwa. Ważne by mówić jednym głosem.

S. Kelly: Martwi propozycja ograniczenia budżetu. Na początku miało być 100 mld. Euro. Finansowanie jest bardzo potrzebne, bardziej niż w innych obszarach. Nie można pozwolić na redukcję.

A. Vidal-Quadras: Ważna jest multidyscyplinarność. Ważna jest szeroka implementacja wyników. Należy zadbać o prawa PE dotyczące aktów delegowanych.

E. Herczog: Cięcia są nie do przyjęcia. Cięcia można porównać do diety, ale żeby stracić wagę potrzebny jest sport. Tym sportem maja być badania i innowacje. Ważna jest infrastruktura badawcza na skalę europejską.

J-P. Audy: Ministrowie nie zaoszędzili pieniędzy w budżetach krajowych, więc chyba kwestia budżetu się nie zmieni bez względu na postawę PE. Trzeba było negocjować z Ministrami znacznie wcześniej.

Komisja Europejska: Izba jest bardzo zjednoczona. Komisja liczy, że utrzymane zostaną ustalone zobowiązania dotyczące budżetu, tj. 100 mld. Euro na inwestycje. Dobrym pomysłem jest podzielenie 6 priorytetu na dwa. Ważne jest poparcie dla EIT. Trzeba być elastycznym jeżeli chodzi o Open Access. Należy uważać, aby nie zniechęcić przemysłu. Trybunał Obrachunkowy popiera kwestie uproszczenia, która jest bardzo istotna. Komisję bardzo cieszy jedność komisji ITRE. Ważne jest jasne stanowisko PE.

Sprawozdawca: T. R. Madurell : Ważna jest dobra współpraca. To pomaga czynić postępy. Część tematów jest otwarta i trzeba nad nimi popracować. Są niewielkie problemy z Open Access nad którymi trzeba popracować. Należy pilnować kwestii doskonałości i nie można obniżać standardów. Warto zadbać o budżet na nauki społeczne.

Sprawdozdawca: M. G. Carvalho: Tekst musi być uproszczony. Musi mieć dobrą wymowę. Doskonałość istnieje w całej Europie i trzeba ją wspierać. Parlament Europejski ma istotny głos w sprawie budżetu, należy to wykorzystać i walczyć o dobre finansowanie dla Horyzontu 2020.

Sprawozdawca: C. Ehler: Potrzebna jest koordynacja na poziomie krajów Europejskich. Potrzebny jest konsensus. Przywódcy krajów nie mogą mówić, że Europa musi się rozwijać, a potem wykreślać środki z najważniejszych programów. Potrzebne jest wspólne podejście. Ważne są długoterminowe rozwiązania. Bez finansowania Horyzont 2020, czy Europa 2020 nie mają racji bytu.